Kjøpsvilkår for privatundervisning

Vi ønsker at du skal være fornøyd, og å føle deg godt ivaretatt som kunde hos oss.

 

Beskrivelse og angrefrist

Dette produktet gir deg tilgang til privatundervisning. Du må selv booke tiden til undervisningen, via link som du mottar. Det er ikke flere tider enn det som er oppgitt der. Du er selv ansvarlig for å besvare og sende inn svar på spørsmål, som du får på forhånd.

Det er ikke angrefrist på kjøp av privatundervisning.

Betaling

Betaling skjer via bank-/kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Sikkerhet og Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Vi garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller lignende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Send i så fall en mail til [email protected]

Avlysing og utsettelse

Holt Media AS forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette privatundervisningen som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil du få refundert avgiften. Ved utsettelse vil dun bli tilbudt ny privatundervisning på et senere tidspunkt.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til underviseren. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon, og dine ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe denne tjenesten samtykker du i å respektere de samme rettighetene til de ansatte i Holt Media AS. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater. 

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre arrangementer, nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe denne tjenesten aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, din kunnskap, dine evner, ditt engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, og lignende.

 Betingelser for bruk av undervisningens innhold

Tilgang er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker. Ingen deler av undervisningen kan deles med noen, inkludert linken du får utdelt.

Du kan ikke bruke informasjonen på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke er blitt autorisert. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller i noe medie (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noe materiell fra undervisningen. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av slides for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at privatundervisningen er en undervisningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt mellom deg og Holt Media AS. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Holt Media AS kan, etter eget skjønn eller brudd på vilkårene, begrense, suspendere eller si opp din time, uten refusjon av avgiften.

Tvisteløsning og varsel

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er Holt Media AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, pandemi, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av, leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Holt Media AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den mangelfulle vares kjøpesum.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett © Holt Media AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som blir gjort tilgjengelig under privatundervisningen.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Kontaktperson: Tina Holt

E-post: [email protected]

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norske lover.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.