Kjøpsvilkår for Magisk memoarskriving

Vi ønsker at du skal være fornøyd, og å føle deg godt ivaretatt som kunde hos oss.

Opphavsrett

Opphavsrett © Holt Media AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider, og i vår kursportal.

Beskrivelse av produktet

Du kjøper tilgang til kurset Magisk memoarskriving. Du får innloggingsinformasjon tilsendt på epost.

Vi bruker Kajabi som plattform for å formidle kursinnholdet, og du vil ha tilgang så lenge vi bruker Kajabi. Hvis vi i fremtiden skulle bytte kursplattform vil du få anledning til å laste ned kursinnholdet. 

Kurset har ingen personlig oppfølging, og er basert på selvstudium.

Betingelser for bruk av kursportalens innhold

Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert innloggingsdetaljer til kursportalen.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke er blitt autorisert. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller i noe medie (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noe materiell fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i kursportalen.

Hvis du ønsker å ta programmet sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta programmet, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Angrefrist

Ved kjøp av denne tjenesten, samtykker du at angreretten bortfaller, siden tjenesten leveres i sin helhet etter betaling.

Betaling

Betaling skjer via bank-/kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og Quaderno. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon, og dine ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursmedlemmene og de ansatte i Holt Media AS. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere, samt kursholdere, holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Vi garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller lignende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Send i så fall en mail til [email protected].

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, din kunnskap, dine evner, ditt engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, og lignende.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt mellom deg og Holt Media AS. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Holt Media AS kan, etter eget skjønn, eller brudd på vilkårene, avslutte denne avtalen. Eller begrense, suspendere eller si opp din medvirkning i kursprogrammet, uten refusjon av kursavgiften.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje per epost. Varselet skal sendes til adressen som vises nedenfor.

Force majeur

Er Holt Media AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, pandemi, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av, leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Holt Media AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Kontaktperson: Tina Holt

E-post: [email protected]

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norske lover.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.