Kjøpsvilkår for Forfatterprogrammet

(heretter kalt FP)

Vi ønsker at du skal være fornøyd, og å føle deg godt ivaretatt som kunde hos oss.

 

Betingelser for bruk av innhold

Forfatterprogrammets kursportal består av to deler: FP Coaching som er undervisningsdelen, og FP Metoden som er teoridelen. Du får tilgang til FP Metoden og oppfølging via FP Coaching i din kursperiode, som gjelder så lenge du er betalende medlem.  

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert innloggingsdetaljer til kursportalen.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke er blitt autorisert. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller i noe medie (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noe materiell fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i kursportalen.

Hvis du ønsker å ta programmet sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta programmet, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Vi tilbyr grupperabatt ved kjøp av 3 eller flere lisenser.

Eventuelle bonuser du har fått med som en del av Forfatterprogrammet må benyttes innen perioden du har betalt for er over.

Undervisning

Undervisningen vil foregå i gruppe. For å sikre alle deltagernes glede av tjenesten forventes det at du bidrar med en positiv innstilling.

Angrefrist og garanti

Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato. Angrerettsskjema finner du her. Dersom du har kjøpt heltårsprogrammet, eller på annen måte har fått en 1–1 coaching, frafaller angreretten dersom du har benyttet deg av denne coachingen før det har gått 14 dager.


Betaling

Betaling skjer via bank-/kredittkort. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Delbetaling og betalingsutsettelse på faktura tilbys av tredjepart Klarna til gjeldende renter og satser.


Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.


Opphavsrett

Opphavsrett © Holt Media AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider, og i vår kursportal.

 

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon, og dine ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursmedlemmene og de ansatte i Holt Media AS. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere, samt kursholdere, holdes strengt konfidensielt.


Sikkerhet og Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Vi garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller lignende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Send i så fall en mail til [email protected].


Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, din kunnskap, dine evner, ditt engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, og lignende.


Avlysing og utsettelse

Holt Media AS forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.


Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en undervisningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.


Ikke offentlig sverting

I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt mellom deg og Holt Media AS. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.


Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.


Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Force majeur

Er Holt Media AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, pandemi, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av, leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Holt Media AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den mangelfulle vares kjøpesum.


Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Kontaktperson: Tina Holt

E-post: [email protected]

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norske lover.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.